PROIZVODI I USLUGE

Proces montaže delova, komponenti i sklopova proizvedenih u kooperaciji i proizvodnji sa domaćim preduzećima metalskog i elektrokompleksa. Montaža drugih vučnih i samohodnih artiljerijskih sistema, raketnih sistema, oklopnih borbenih vozila točkaša, kupola, oružnih stanica sa topovima 20 milimetara i 30 milimetara za oklopna vozila točkaše i guseničare, kao i brodskih topova sa integrisanim borbenim sistemima za upravljanje vatrom.

Proizvodnja lovačke i sportske sačmarske municije pomoću visoko automatizovnih mašina, obučenog kadra i savremene kontrolne opreme, omogućava proizvodnju od 10 miliona različitih kalibara i krupnoće sačme, za različite namene.Tehnološki proces proizvodnje zasniva se na ugradnji gotovih komponenti koje se nabavljaju na domaćem i ino tržištu od svetski poznatih i proverenih proizvođača.

Uslužna obrada metala pomoću najsavremenije opreme za sečenje limova (Bystronic laser), savijanje limova (Bystronic presa), erozimat sa žicom za sečenje materijala do max.510mm.visine (Agie Charmilles), zavarivanje nedeljivih sklopova (Fronius aparati), mašinsku obradu delova velike mase (do 10t.) i gabarita (10x3,5x2m.), mašinsku obradu delova naoružanja , za bojenje i sačmarenje, razne vrste montažnog alata, stendova, opitnih stolova itd.