O NAMA

O KOMPANIJI

Proizvodni kompleks privrednog društva "Borbeni složeni sistemi" doo se nalazi u Velikoj Plani i bavi se proizvodnjom složenih borbenih sistema, lovačke, sportske i sačmarske municije.

Osnivač "Borbeni složeni sistemi" doo je "Jugoimport-SDPR", preduzeće u državnom vlasništvu, sa višedecenijskom tradicijom u prometu naoružanja, vojne opreme i transfera tehnologije.

Fabrika ima sedam proizvodnih pogona i zapošljava 130 radnika. Površina svih proizvodnih kapaciteta iznosi 12.400 kvadratnih metara.

29.12.2012. godine je otvoren proizvodni kompleks "Borbeni složeni sistemi" doo u Velikoj Plani, koji se nalazi u bivšem pogonu fabrike Goša.

Izgradnjom ove fabrike stvorena je osnova za proizvodnju sistema naoružanja koje sama razvija.

Proizvodni kompleks privrednog društva "Borbeni složeni sistemi" doo u svom proizvodnom pogonu "Morava" u velikoj Plani je uspeo da proizvede samohodnu haubicu NORA 155 mm. i prototip borbenog vozila LAZAR 2.

Modeli borbenog oklopnog vozila koji se ovde proizvode, spadaju u kategoriju "četvorotočkaša" i proizvode se za kupce u inostranstvu. Transporter LAZAR 1, kao i njegova složenija varijanta LAZAR 2, koji se tek razvija, spada u kategoriju „osmotočkaša“. Ova teška vozila, namenjena transportu pešadije, a koja imaju i veliku vatrenu moć, veoma su tražena u savremenim armijama.

U proizvodnom pogonu „Morava“ postoje dva procesa:

 1. Proizvodnja podsklopova
 2. Montaža složenih artiljerijskih sistema/borbena vozila.

U sklopu ovih procesa u proizvodnom pogonu "Morava" vrše se sledeće vrste radova:

 1. Bravarski i varilački radovi za konstrukcione elemente srednje mase (oklopna tela lakih i srednjih borbenih oklopnih vozila, kupole, kapitalni delovi artiljerijskog naoružanja),
 2. Mašinska obrada vitalnih delova i sklopova artiljerijskog naoružanja,
 3. Površinska zaštita (sačmarenje i bojenje),
 4. Izrada i /ili montaža električne, elektronske i hidraulične instalacije,
 5. Završna montaža sklopova i celine proizvoda (sa odgovarajućom tehnološkom opremom za dorade sklopova i delova proizvoda),
 6. Oživljavanje i ađustaža proizvoda,
 7. Kontrola, fabrička ispitivanja i prijem.

U poslovnoj jedinici Belom se proizvodi lovačka i sportska sačmarska municija različitog kalibra.

Pored proizvodnje "Borbeni složeni sistemi" doo se bavi i spoljnotrgovinskim prometom naoružanja i vojne opreme.

Organi "Borbenih Složenih Sistema" doo su: skupština i direktor.

Skupštinu drušva čini član Društva odnosno Osnivač.

 1. Direktor
 2. Zamenik direktora
 3. Direktori proizvodnih jedinica
  1. Direktor Proizvodne Jedinice Morava u Velikoj Plani,
  2. Direktor Proizvodne Jedinice Belom u Nikincima (www.belom.rs)

Društvo se u obavljanju delatnosti finansira iz sopstvenih izvora sredstava.

"Borbeni Složeni Sistemi" doo, u ovom trenutku ostvaruje prihode uglavnom vršeći usluge proizvodnje delova i montaže samohodnih haubica NORA 155mm za potrebe matične kuće tj. JUGOIMPORT-SDPR. Po završetku investicionog ciklusa i potpunog opremanja proizvodnih pogona savremenim mašinama "Borbeni složeni sistemi" doo će se upustiti u tržišnu utakmicu i ponuditi usluge i drugim pravnim licima kako u zemlji tako i u inostranstvu.

MISIJA I VIZIJA

Osnivač "Borbenih složenih sistema" doo "Jugoimport-SDPR" J.P. saglasno svojoj poslovnoj strategiji, na svetskom tržištu naoružanja i vojne opreme nastupa kao marketinški i komercijalni integrator ponude srpske odbrambene industrije i u okviru tog nastupa integriše i ponudu složenih borbenih sistema iz sopstvenog programa razvoja i proizvodnje. Uloga "Borbenih Složenih Sistema" doo u toj strategiji je da korišćenjem svojih proizvodnih kapaciteta i ljudskih resursa isprati zahteve tržišta i doprinese uspešnoj realizaciji svih poslova koje "Jugoimport SDPR" ugovori, a koji se odnose na složene borbene sisteme.

Misija

Poslovna politika "Borbenih složenih sistema" doo je orijentisana na tri misije:

 1. Misija vođenja razvoja i organizovanja proizvodnje složenih borbenih sistema
 2. Misija vođenja razvoja i organizovanja proizvodnje lovačke i sportske sačmarske municije i
 3. Misija pružanja usluga trećim licima korišćenjem najsavremenije opreme za obradu metala.
Vizija

Oslanjanjem na sopstvenu proizvodnju složenih borbenih sistema i lovačke i sportske sačmarske municije i korišćenjem najsavremenijih mašina za obradu metala (obradni centar, CNC mašine, laser za sečenje metala i prese za savijanje specijalnih limova) ostvariće se vizija potpune zaokruženosti procesa proizvodnje složenih borbenih sistema, a time smanjiti u dobroj meri zavisnost od uvoza i angažovanja kooperanata čiji kvalitet i rokovi isporuke nisu mogli da zadovolje postavljene zahteve.

ISTORIJAT KOMPANIJE

Proizvodni kompleks privrednog društva "Borbeni složeni sistemi" doo u Velikoj Plani gradjen je u četiri faze, počev od 2013. godine.

U prvoj fazi 2013. godine pušten je u rad bravarsko-zavarivački pogon, a u drugoj fazi pogon montaže. Prošle godine u okviru treće faze izgradnje i opremanja, pušten je u rad savremeni pogon za mašinsku obradu i izradu komponenti, hala za sečenje i savijanje limova i materijala, kotlarnica i sačmara. U toku je četvrta faza izgradnje kompleksa tokom koje će do kraja godine biti puštene u rad hala sa opremom za proizvodnju i montažu artiljerijskih i drugih cevi i hala za montažu sa magacinom kao i lakirnica. Puštanjem u rad pogona za proizvodnju cevi obezbediće se sve važne komponente za proizvodnju artiljerijskih oruđa i smanjiti zavisnost od uvoza.

Završetkom četvrte faze otvara se prostor za saradnju sa stranim i domaćim partnerima u delu pružanja naših usluga obrade metala i izrade sklopova, a koji se ne odnose na proizvodnju za potrebe namenske industrije već i za civilni sektor.

ORGANIZACIONA STRUKTURA
sema organizacije
KALENDAR IZLOŽBI

Uskoro