OBRADA METALA REZANJEM:
  1. Borverk
  2. CNC glodalice
  3. CNC strugovi
  1. CNC erozimat
  2. Trakasta NC testera
  3. Klasični strugovi i glodalice

U Bravarsko – zavarivačkom pogonu realizuju se sledeći procesi: sečenje materijala (laser, gasno sečenje, ručna mašina za sečenje cevi), savijanje delova (CNC presa, hidraulička presa Jelšingrad) i sastavljanje i zavarivanje raznih vrsta konstrukcija.

PROCES SEČENJA MATERIJALA:

Za sečenje materijala imamo na raspolaganju Bystronic - ov laser snage 6kWh sa dva izmenljiva stola dimenzija 2500x8000mm. Laserski je moguće seći sve vrste čelika do 25mm, kao i aluminijuma u debljini do 15mm. CNC erozimat CUT400 proizvođača Agie-Charmilles, sa žicom za rezanje delova dimenzija do 1200x950x510mm i maksimalne mase do 3000 kg, pogodan za sve vrste prosecanja i izradu alata.

Seče elektroprovodljive materijale bez ograničenja tvrdoće materijala. Za sečenje pripremaka debljine do 120mm i u malim količinama koristimo mašinu za gasno sečenje „GO – FER III“ , proizvođača     Bug – O Systems. Mašina je opremljena letvom za vođenje u dužini od 2,4m što nam omogućuje sečenje pravilnih kontura.

PROCES SAVIJANJA:

U procesu savijanja koristimo Bystronic–ovu CNC tandem presu Xpert800 koja nam omogućava savijanje delova dužine do 10m (ukupna dužina radnog dela prese je 10300mm) i debljine do 30mm. Prebacivanjem prese u tandem mod, softversko povezivanje oba dela prese, dobijamo mogućnost savijanja delova do 10m.

PROCES ZAVARIVANJA:

U Bravarsko – zavarivačkom pogonu vršimo zavarivanje svih vrsta konstrukcija od najednostavnijih do najsloženijih i najzahtevnijih, zavarivanje pancirnih čelika i čelika visoke čvrstoće. Opremljeni smo i osposobljeni da realizujemo sledeće postupke zavarivanja: MIG/MAG, REL i TIG.

Za postupak MIG/MAG zavarivanja koristimo Froniusove i Esabove aparate sa opsegom struje zavarivanja do 500A i radnim naponom do 39V. Neki od ovih aparata imaju i dodatne mogućnosti kao što je pulsno zavarivanje, prebacivanje na REL ili na TIG zavarivanje i sl.

Za TIG postupak koristimo aparat Esab TIG 3000i sa opsegom struje zavarivanja od 4 – 300A i radnim naponom do 22 V.

REL postupak zavarivanja je postupak zavarivanja koji se najmanje koristi u našem pogonu. Aparati za REL postupak su marke Kemppi i to: Minarc 220 i Master MLS 2500 koji ima mogućnost i TIG zavarivanja.

U procesu zavarivanja pojedinih materijala potrebno je vršiti predgrevanje pre zavarivanja, u toku zavarivanja i posle zavarivanja (otpuštanje).Predgrevanje se vrši programski (zagrevanje do određene temperature u definisanom vremenskom periodu npr. 50°C/h) lokalno ili celog komada.

VarioSynergic 5000-2 W - Uređaj je industrijske konfiguracije, na sopstvenim samonosećim kolicima i sa odvojenim dodavačem žice sa 4 valjka, takozvanom duplom vučom, dodatno opremljen i ručicom za lako prenošenje, a po potrebi i produženim paketima creva i kablova( 5, 10 ili 15 metara ). Uređaj raspolaže dovoljnom snagom i visokim stepenom iskorišćenja ( 360 ampera pri 60% opterećenja) za maksimalno angažovanje u proizvodnji i celodnevni rad sa klasičnim ili punjenim žicama, prečnika do ∅ 1,6mm. Uređaj je fabrički opremljen definisanim Synergic linijama ( predpodešeni parametri zavarivanja za razne aplikacije ).

Trans puls Synergic 4000 4R/G/W/E - U pitanju je uređaj koji odgovara radu, kako u zanatskim radionicama, tako i industrijskim postrojenjima, gde podjednako dobro može da odgovori projektnim zahtevima. Poseduje multiprocesne mogućnosti: MIG/MAG zavarivanje, MIG/MAG impulsno zavarivanje, TID-DC REL zavarivanje, TIG zavarivanje. Standardna oprema: pogon žice na 4 točkića, veltilatorom kontrolisan termostat, automatsko isključivanje hladnjaka, zaštita protiv pregrevanja, 2-taktni i 4-takni način rada, uvlačenje žice bez plina ili struje, tačkasto zavarivanje, automatska kontrola slobodnog kraja žice, manuelni način rada, digitalni prikaz, adapter za kolut žice.

Lakirnica se sastoji se iz dela za pripremu FEA PRP-7,5/6 dimenzija 14160x5500x3900 (dimenzije vrata 3600x3850) ukupne radne zapremine 305m3, i sobe za farbanje i sušenje, proizvođač FEA Konstantelos K&Co Grčka. Pripremna soba je opremljena osvetljenjem jačine 1000lux-a i PLC/inverterski kontrolisanim sistemom za pripremu i recirkulaciju vazduha, radna temperatura je 25°C i brzina izmene vazduha 145 izmena na sat.

Soba za farbanje i sušenje FEA SPR-7,5/6 dimenzija 14240x5500x3900 (vrata dimenzija 3600x3850) ukupne radne zapremine 2x152,5m3 koja se rolo vratima može podeliti na dva jednaka dela. Soba za farbanje je opremljena osvetljenjem jačine 1000lux-a, i PLC/inverterski kontrolisanim sistemom za pripremu i recirkulaciju vazduha. Radna temperatura pri farbanju je 25°C i brzine izmene vazduha 183 izmene na sat. Temperatura sušenja je 60°C.

Hala za sačmarenje proizvođača SAPI Gmbh Nemačka, sastoji se iz dve jedinice za sačmarenje SAPI Mammuth 200l, radnog pritiska 1,5-8bar. K ao abrazivni medijum koristimo smešu čeličnog grita G07, G12 i G17.