Samohodna haubica NORA 155 mm.

NORA 155mm je samohodna haubica koja je nastala usled potrebe za novom, brzom i pokretnom haubicom. Konstruisana je na osnovu topa-haubice 155mm montiranog na kamion FAP-2632 sa pogonom 8x8.

Poseduje kompletnu oklopnu zaštitu za posadu, oružje i borbeni komplet municije protiv pešadijskog naoružanja i šrapnela, a povećana je i otpornost platforme na nagazne mine. Veoma bitna činjenica je povećanje stepena zaštite rezervoara za gorivo i skladišta za municiju - dve kritične tačke svakog oklopnog vozila.

Oruđe je modularnog tipa, što omogućava  isporuke u više različitih opcija, zavisno od odabira korisnika. U  koncept je uvedeno niz tehničkih rešenja, od kojih je spolja najuočljivije uvođenje kompletne oklopne zaštite sa svih strana, čime je generalni spoljašnji izgled sredstva značajno izmenjen u smislu njegove  «militarizacije». Uvođenjem balističke zaštite povećana je verovatnoća preživljavanja sredstva u uslovima njegovog izlaganja parčadnom dejstvu artiljerijskih i raketnih projektila.

Osim zaštite od parčadnog dejstva projektila, primenjeno rešenje balističke zaštite omogućava i otpornost na zasedna ili prepadna dejstva koja mogu izvesti specijalne jedinice protivnika streljačkim naoružanjem, kao i izvesnu otpornost vitalnih komponenata oruđa na dejstvo nagaznih ili protivpodnih mina i improvizovanih eksplozivnih naprava.

Uvođenjem pomoćnog izvora snage (APU) namenjenog za napajanje uređaja za pokretanje oruđa na vatrenom položaju omogućeno je povećanje autonomije dejstva vozila.

Nora
nora
nora
Borbeno vozilo LAZAR

Višenamensko oklopno vozilo LAZAR 2 8x8 zasniva se na modifikacijama koncepta i tehničkih rešenja primenjenih na funkcionalnom modelu vozila LAZAR. Modifikacije su izvršene sa ciljem daljeg usklađivanja osnovnih karakteristika vozila sa aktuelnim svetskim trendovima u razvoju familija višenameskih oklopnih vozila točkaša.

Koncept vozila LAZAR 2 predstavlja kombinaciju koncepata klase MRAP (Mine Ressistant Ambush Protected Vehicle), i vozila klase MRAV (Multi Purpose Armored Vehicle), s tim što se više pomera ka konceptu MRAV, pre svega zbog uvođenja koncepta nezavisnog oslanjanja.

Pri projektovanju koncepta vozila, poseban akcenat dat je na razvoju visoke pokretljivosti, sistema oklopne zaštite, sistema naoružanja, uz mogućnost transporta 10 boraca koji mogu da brzo napuste i ukrcaju se u vozilo iz zaštićene pozicije, primenom zadnjih vrata.

Ukrcano odeljenje smešteno je tako da su borci okrenuti prema velikim prozorima izrađenih od balističkog stakla i puškarnicama, što im omogućava odličnu preglednost, osmatranje okoline i dejstvo ličnim naoružanjem.

Integrisan sistem centralne regulacije pritiska u pneumaticima i “run flat” dodatak omogućava kretanje vozila i sa oštećenim pneumaticima.

Visok nivo oklopne zaštite ostvaren je primenom oklopnog tela izrađenog od pancirnog čelika koje u osnovnoj formi, uključujući i balistička stakla obezbeđuje balističku zaštitu u skladu sa normom STANAG 4569 III+ nivoa(12,7x108mm b-32 sa 100m) sa prednje strane i II nivoa sa ostalih strana.

Modeli borbenog oklopnog vozila koji se ovde proizvode, spadaju u kategoriju "četvorotočkaša" i proizvode se za kupce u inostranstvu. Transporter LAZAR 1, kao i njegova složenija varijanta LAZAR 2, koji se tek razvija, spada u kategoriju "osmotočkaša". Ova teška vozila, namenjena transportu pešadije, a koja imaju i veliku vatrenu moć, veoma su tražena u savremenim armijama.

Lazar
lazar
lazar
Borbeno oklopno vozilo BOV M11, 4X4

Vozilo BOV M11 pripada modernoj familiji višenamenskih oklopnih vozila na koja se mogu ugraditi različiti oružani sistemi i oprema čime se omogućava njihova široka borbena i neborbena primena na modernim bojištima. Familija višenamenskih oklopnih vozila BOV 4X4 namenjena je za moderne združene borbene jedinice i snage za brzo delovanje, sa visokim stepenom integracije na nivou brigade, puka i bataljona i služi za brze odgovore na izazove modernog digitalnog bojišta kojeg karakteriše širok spektar taktičkih scenarija kod konflikata visokog i niskog intenziteta.

Vozilo ima:

 1. Ugrađen motor CUMMINGS od 190 KS
 2. 2 bočnih vrata
 3. Tri stalna i 5 dodatnih sedišta
 4. Šest prozora sa balističkom zaštitom i 6 puškarnica
 5. Mogućnost integracije različitih oružanih sistema i opreme
 6. Širok spektar borbene i neborbene primene na modernom bojištu
 7. Namenjen za moderne združene borbene jedinice i snage za brzo delovanje
 8. Odgovara izazovima modernog digitalnog bojišta

Ova familija vozila obuhvata niz verzija opremljenih različitim konfiguracijama opreme, koja su prilagođena za sledeće uloge: Oklopno patrolno vozilo namenjeno za transport i vatrenu podršku iskrcanih specijalnih snaga /pešadijskih timova zaduženih za protiv-terorističke i mirovne operacije.

Optoelektronski sistem vozača:
 1. Termovizijska kamera za noćnu vožnju
 2. CCD TV kamera za vožnju unazad
 3. CCD TV kamera za dnevnu vožnju
 4. LCD monitor
 5. Računar sa GPS navigacijom
 6. Klimatizacija
 7. Kompresor, split sistem
 8. ABH zaštita
 9. Uređaj za filterventilaciju za stvaranje nadpritiska, sa filterom za prečišćavanje vazduha za ABH zaštitu
 10. El. agregat integrisan sa pogonskom grupom
Upravljanje, nišanjenje i gađanje oružjem
 1. Pomoću upravljačke palice i računara sa softverom sistema za upravljanje vatrom
Nišanska sprava
 1. Dnevni kanal
  1. Optički nišan
  2. CCD TV kamera sa podesivim zumom
 2. Noćni kanal
  1. Termovizijski nišan
 3. Laserski daljinomer
  1. Domet od 100 do 2,500 m
Bov M11, 4x4
lazar
lazar