Međunarodni Sajam „ SITDEF 2015“ PERU
sajam peru

09.10.2015. Na međunarodnoj izložbi „SITDEF 2015“ predstavljena jе sveobuhvatna ponuda proizvoda Jugoimport-SDPR-a kao integratora odbrambene industrije R.Srbije i proizvođača složenih borbenih sistema, predstavnicima Vojske i MO R.Peru kao i predstavnicima u regionu Latinske Amerike.

Poseban akcenat stavljen je na višenamensko oklopno vozilo „LAZAR 2“ 8x8 i druga borbena vozila, modernizaciju haubica 105mm, 122mm, 130mm, raketnu artiljeriju - posebno raketu „GRAD-2000“, haubicu 155mm „NORA“, minobacački program, avion „LASTA“ i dr.

Tokom sajma, nastup Jugoimport SDPR-a bio jе vrlo zapažen i uspostavljeni su značajni kontakti sa predstavnicima MO i Vojske R.Peru, predstavnicima MO Bolivije i namenske industrije Argentine.

Smatramo da jе učešće na navedenoj manifestaciji bilo korisno, pre svega, sa aspekta upoznavanja sa najvišim predstavnicima MO i Vojske R.Peru radi uspostavljanja bliže veze za buduće projekte.